Kallenergy Phone210-9938718

Αιολική ενέργεια

Η χώρα μας είναι γνωστό πως είναι ιδιαίτερα «εύφορη», όσον αφορά το ηλιακό δυναμικό της, όμως αυτό δε σημαίνει πως στερείται αιολικού.

Ο ήλιος δεσπόζει όλο το χρόνο με ιδιαίτερα κερδοφόρα αποτελέσματα για τους κατοίκους μιας τόσο ηλιόλουστης περιοχής της Ευρώπης. Όταν όμως αυτός «σβήνει», μια άλλη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας συνεχίζει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, για αυτούς που το επιθυμούν, ο άνεμος.

Ένα Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ανεμογεννήτριες μπορεί να προσφέρει στον ιδιοκτήτη του, αρκετά οφέλη.

Ανάλογα με τη χρήση και την επένδυση που αυτός επιθυμεί, μπορεί να τροφοδοτήσει, χωρίς κόστος Δ.Ε.Η., μεμονωμένα φορτία όπως είναι πλυντήρια, αντλίες, φωτισμός κ.α..

Μπορεί, σε συνεργασία με φωτοβολταϊκά πλαίσια, ακόμα και να διευκολύνει την τροφοδότηση ολόκληρης της κατοικίας με ρεύμα, όταν η σύνδεση με το Δίκτυο της Δ.Ε.Η. κρίνεται ασύμφορη ή και αδύνατη.

Μπορεί, όμως τέλος και να προσφέρει ένα αντίστοιχο με τα φωτοβολταϊκά, καλό ετήσιο εισόδημα.

 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Τί είναι οι ανεμογεννήτριες?

Οι ανεμογεννήτριες είναι ένα σύστημα ηλεκτρο-μηχανολογικό, το οποίο εκμεταλλεύεται το αιολικό δυναμικό και μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων.

Πώς λειτουργούν?

Ο άνεμος, η κινητήρια δύναμη για την παραγωγή ενέργειας, περιστρέφει τον άξονα της ανεμογεννήτριας, ο οποίος μπορεί να είναι κάθετος ή οριζόντιος ανάλογα με το είδος της ανεμογεννήτριας. Ο άξονας περνάει μέσα σε ένα κιβώτιο μετάδοσης της κίνησης όπου αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής. Το κιβώτιο συνδέεται με έναν άξονα μεγάλης ταχύτητας περιστροφής ο οποίος κινεί μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Aν η ένταση του ανέμου ενισχυθεί πάρα πολύ, η τουρμπίνα έχει ένα φρένο που περιορίζει την υπερβολική αύξηση περιστροφής των πτερυγίων για να περιοριστεί η φθορά της και να αποφευχθεί η καταστροφή της. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η μετατροπή ενέργειας από κινητική (περιστροφική), σε ηλεκτρική. Η ηλεκτρική αυτή ενέργεια μπορεί έπειτα από εξειδικευμένα ηλεκτρονικά συστήματα, να απορροφηθεί από το δίκτυο ή να περάσει σε τοπικές καταναλώσεις, ανάλογα με το σύστημα που έχει εγκατασταθεί.

Για ποιο λόγο θα έπρεπε να εγκαταστήσει κάποιος συστήματα αιολικής ενέργειας?

Η παραγωγή ενέργειας από ανεμογεννήτριες μπορεί να αξιοποιηθεί από επιτηδευματίες ή και από φυσικά πρόσωπα για κάλυψη μικρών ενεργειακών αναγκών. Και στις δύο περιπτώσεις το όφελος εγκατάστασης ενός αιολικού συστήματος είναι μεγάλο, είτε γιατί εξυπηρετεί τοπικές ενεργειακές ανάγκες είτε γιατί αποφέρει έσοδα στον επενδυτή.

Που θα μπορούσε να το τοποθετήσει?

Η εγκατάσταση ενός μικρού αιολικού συστήματος (50kW), η διαδικασία εγκατάστασης απαιτεί ειδικές άδειες και είναι αρκετά πιο χρονοβόρα διαδικασία. Γενικότερα πάντως πρέπει να γίνεται αναλυτική μέτρηση της έντασης του ανέμου της περιοχής ώστε η επένδυση να κριθεί επικερδής και να αποφέρει στον επενδυτή τα προϋπολογισθέντα κέρδη. Περιοχές που αποκλείονται τελείως για εγκατάσταση είναι περιοχές ειδικής προστασίας όπως:

- Αρχαιολογικές περιοχές και ιστορικούς τόπους
- δάση και δασικές εκτάσεις
- Καταφύγια άγριας ζωής
- Αιγιαλό και όχθες ρεμάτων και εσωτερικών υδάτινων επιφανειών.
- Περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18-21 Ν. 1650/1986 (Εθνικοι δρυμοί, Αισθητικά δάση, οικότοποι προτεραιότητας, ζώνες προστασίας των περιοχών Ramsar, περιοχές του δικτύου Natura 2000, ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ-SPA) και διάδρομοι μεταναστευτικών πουλιών, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, διατηρητέα μνημεία της φύσης)

Η τοποθεσία εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών επί κτηρίων πρέπει να επιλέγεται κατόπιν μελέτης για να μην προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου αλλά και για να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση του συστήματος.

Μέχρι πότε μπορεί να τα τοποθετήσει κάποιος?

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποιος χρονικός περιορισμός στη χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικών συστημάτων.

Πόσο κοστίζουν και τί αποδίδουν?

Το κόστος ενός αιολικού συστήματος εξαρτάται κυρίως από τις ιδιομορφίες του χώρου εγκατάστασης. Σε γενικές γραμμές πάντως το κόστος κυμαίνεται περίπου στα 3.500-4.000 € ανά εγκατεστημένο kW. Η απόδοση μίας ανεμογεννήτριας εξαρτάται πάρα πολύ από τη επιλεγμένη τοποθεσία εγκατάστασης και από τα χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας. Όσον αφορά τη τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες:

Α) για χερσαίες εγκαταστάσεις μεγαλύτερες από 50kW η τιμή πώλησης είναι 87.85€/ΜWh (διασυνδεδεμένο δίκτυο) και 99.45 €/ΜWh (μη διασυνδεδεμένο δίκτυο)

Β) για εγκαταστάσεις μικρότερες των 50 kW τιμή ισούται με 250 €/MWh.

Πώς μπορεί κανείς να χρηματοδοτηθεί?

H χρηματοδότηση για συστήματα αιολικής ενέργειας γίνεται είτε από Τραπεζικό δάνειο είτε από ιδία κεφάλαια.

Ποιος ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου (χρόνος από άδεια έως λειτουργία)?

Ο χρόνος που απαιτείται από τη χορήγηση άδειας εώς την εγκατάσταση ενος αιολικού συστήματος εξαρτάται πολύ από το μέγεθος της ισχύος, την περιοχή εγκατάστασης, το αν η εγκατάσταση θα γίνει σε κτίριο ή σε έδαφος καθώς και από το φορέα του ηλεκτρικού δικτύου. Για τα μεγάλα αιολικά πάρκα ο χρόνος αναμονής μπορεί να είναι μέχρι και 2,5 – 3 χρόνια μόνο για την έκδοση των ειδικών αδειών. Για τα μικρά αιολικά συστήματα εώς 50kW ο χρόνος αδειοδότησης είναι σαφέστατα μικρότερος.

 

Αιολική Ενέργεια