Kallenergy Phone210-9938718

Φωτοβολταϊκά σε αγροτεμάχια

Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα

 

Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα;

· Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση

· Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την αρχική εγκατάσταση

· Βελτιώνουν το οικολογικό προφίλ της επιχείρησης, καθώς δημιουργούν μηδενική ρύπανση και έχουν αθόρυβη λειτουργία

· Έχουν υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής

· Έχουν δυνατότητα επέκτασης

 

Πού μπορούν να τοποθετηθούν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα;

· Στις οροφές των υπαρχόντων κτιρίων

· Σε οποιονδήποτε ανοικτό ιδιόκτητο και περιφραγμένο χώρο

· Σε ανοιχτούς χώρους parkingως σκίαστρα

· Ως δομικά συστατικά νέων κτιριακών κατασκευών

· Ως «αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις» σε στάδια, πάρκα, πλατείες, δρόμους κλπ

 

Από τι εξαρτάται το κόστος μιας ολοκληρωμένης εγκατάστασης ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος;

Το κόστος ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος υπολογίζεται σε € ανά εγκατεστημένο ΚWκαι εξαρτάται από:

· Την τεχνολογία των πάνελ που θα χρησιμοποιηθεί

· Την προέλευση των πάνελ και των λοιπών στοιχείων του εξοπλισμού

· Το μέγεθος του Φ/Β Συστήματος

· Τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης

· Την απόσταση της εγκατάστασης από το δίκτυο της ΔΕΗ

 

Από τι εξαρτάται η απόδοση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος;

· Από το κλίμα της περιοχής

· Από το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής. Στην Ελλάδα, οι υψηλότερες αποδόσεις παρατηρούνται όσο πιο νότια και ανατολικά βρίσκεται μια περιοχή.

· Από την κλίση των Φ/Β πάνελ ως προς το οριζόντιο επίπεδο

· Από την ηλικία των Φ/Β πάνελ (υπολογίζεται ότι τα πάνελ έχουν ζωή 30 έτη με απόδοση έως και 80% για τα πρώτα 20έτη)

 

Τι απαιτείται για τη σύνδεση του Φ/Β σταθμού με το δίκτυο;

Η Αίτηση για την κατασκευή των έργων σύνδεσης του ενδιαφερόμενου προς τον Αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΗ) απαιτεί τα παρακάτω δικαιολογητικά:

· Τεχνική μελέτη της εγκατάστασης από αδειούχο εγκαταστάτη

· Τίτλος νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης

· Τοπογραφικό διάγραμμα και χάρτες περιοχής

 

Γιατί η επένδυση στα Φ/Β Συστήματα είναι σίγουρης απόδοσης;

Τα Φ/Β πάνελ, που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος ενός Φ/Β συστήματος δίνονται από τους κατασκευαστές με εγγυήσεις από 10 έως και 25 έτη.

Το κόστος της λειτουργίας - συντήρησης ενός Φ/Β Συστήματος, είναι πρακτικά μηδαμινό.

Η προληπτική συντήρηση που απαιτούν είναι ο καθαρισμός αυτών από την σκόνη, όταν υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ανομβρίας, και η φροντίδα ώστε ο περιβάλλοντας χώρος να μην μεταβάλλεται δημιουργώντας συνθήκες σκίασης (όπως ανάπτυξη δένδρων, θάμνων κλπ). Οι περιπτώσεις έκτακτων καταστροφών, όπως φωτιά, σεισμός κλπ. καλύπτονται από συνηθισμένες ασφάλειες κτιρίων και εξοπλισμού.

Ως εκ τούτου, με σταθερό και προβλέψιμο κόστος εικοσαετίας, με προβλέψιμη ενεργειακή απόδοση (KWh/έτος/KW) αλλά και δεδομένη τιμή πώλησης για μια εικοσαετία, οι επενδύσεις στα Φ/Β συστήματα είναι από τις πλέον σίγουρες επενδύσεις της αγοράς.

 

Μπορώ να συνδυάσω το φωτοβολταϊκό με πράσινη στέγη;

Ασφαλώς. Στην περίπτωση αυτή έχουμε πολλαπλά οφέλη. Η μεν πράσινη στέγη δροσίζει το φωτοβολταϊκό και αυξάνει την απόδοσή του, το δε φωτοβολταϊκό εμποδίζει τη γρήγορη εξάτμιση και απαιτείται λιγότερο νερό για την πράσινη στέγη. Επιπλέον, μετρήσεις έδειξαν ότι αυξάνει και η βιοποικιλότητα της πράσινης στέγης στα σημεία που σκιάζεται από τα φωτοβολταϊκά.

 

Η απαλλαγή από τη φορολόγηση των εσόδων ισχύει και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις;

Ναι, με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ισχύει η τρέχουσα φορολογία για τα κέρδη που διανέμονται.

 

Σε τι τιμή θα πουλάω το ρεύμα που παράγω με το φωτοβολταϊκό;

Η τιμή πώλησης καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Η τελευταία ρύθμιση έγινε στις 31-1-2012, και αφορά όλα τα νέα έργα που εγκαθίστανται από 1-2-2012 και μετά. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα και δεν αφορά τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί μέχρι τότε.

Οι εγγυημένες τιμές πώλησης εξαρτώνται από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης συμψηφισμού και μειώνονται ανά εξάμηνο (για τους νεοεισερχόμενους μόνο, αφού όποιος υπογράψει σύμβαση κλειδώνει την εγγυημένη τιμή.

 

Για εγκαταστάσεις <100 kW και Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σε €/MWh

Μήνας / Έτος

Νέα τιμή

Φεβρουάριος 2012

328,60

Αύγουστος 2012

305,60

Φεβρουάριος 2013

284,20

Αύγουστος 2013

264,31

Φεβρουάριος 2014

245,81

Αύγουστος 2014

228,60


*Για κάθε έτος από 2015 και μετά ορίζεται ως: 1,4 x μ.ο.ΟΤΣν-1
όπου μ.ο.ΟΤΣν-1 η μέση οριακή τιμή συστήματος τον προηγούμενο χρόνο ν-

 

Για εγκαταστάσεις >100 kW, σε €/MWh:

Μήνας / Έτος

Νέα τιμή

Φεβρουάριος 2012

292,08

Αύγουστος 2012

271,64

Φεβρουάριος 2013

252,62

Αύγουστος 2013

234,94

Φεβρουάριος 2014

218,49

Αύγουστος 2014

203,20

 *Για κάθε έτος από 2015 και μετά ορίζεται ως: 1,3 x μ.ο.ΟΤΣν-1
όπου μ.ο.ΟΤΣν-1 η μέση οριακή τιμή συστήματος τον προηγούμενο χρόνο ν-1

Διασυνδεδεμένος φωτοβολταϊκός σταθμός 65,78 kW στη Βελίνα Κορινθίας

Βελίνα Κορινθίας