Kallenergy Phone210-9938718

Φωτοβολταϊκά στη στέγη

Η  εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών σε στέγες σπιτιών και επιχειρήσεων, αλλά και μεγαλύτερων Συστημάτων σε βιομηχανικές στέγες μπορεί να χαρακτηριστεί , με τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα στη χώρα, σαν μια ασφαλή επένδυση, με εξασφαλισμένα οικονομικά οφέλη. Με απλές διαδικασίες και αυξημένη τιμή πώλησης της παραγόμενης  ηλεκτρικής ενέργειας προς τη ΔΕΗ, αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον η επένδυση στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Κίνητρα:Φωτοβολταϊκά στη στέγη

- Απλοποιημένη διαδικασία
- Γρήγορη απόσβεση του κόστους της επένδυσης.
- Εγγυημένη πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τη ΔΕΗ για 25 χρόνια.
- Υψηλή τιμή πώλησης (0,125 Ευρώ/Κιλοβατώρα)
- Ελάχιστο κόστος συντήρησης Συστήματος.

 

 

Προϋποθέσεις Ένταξης στο Πρόγραμμα:

- Μέρος των αναγκών της οικίας ή της επιχείρησης να καλύπτεται από ηλιοθερμικά ή ηλιακό θερμοσίφωνα.
- Ενεργή Σύνδεση με τη Δ.Ε.Η.

Η εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών σε στέγες σπιτιών και επιχειρήσεων, αλλά και μεγαλύτερων Συστημάτων σε βιομηχανικές στέγες μπορεί να χαρακτηριστεί , με τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα στη χώρα, σαν μια ασφαλή επένδυση, με εξασφαλισμένα οικονομικά οφέλη.

Με απλές διαδικασίες και αυξημένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τη ΔΕΗ, αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον η επένδυση στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Συμφώνα με τη νέα υπουργική απόφαση η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών γίνεται χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες στις πολεοδομίες, καταργείται η υποχρέωση έναρξης εργασιών στην εφορία για παραγωγή ρεύματος, χωρίς φορολόγηση ή αδειοδότηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι στο σπίτι ή την επιχείρηση να υπάρχει ενεργή σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και για τις κατοικίες μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας π.χ. ηλιοθερμικά, ηλιακός θερμοσίφωνας.

Στις πολυκατοικίες η εγκατάσταση θα γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών και με την πλειοψηφία που προβλέπει ο κανονισμός.

Για τις μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως δέκα εργαζόμενους και ο τζίρος τους ξεπερνάει τα 2 εκατ. ευρώ ισχύει η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.

Η ΔΕΗ θα αγοράζει την παραγόμενη από τα φωτοβολταϊκά ενέργεια προς 0.12 Ευρώ την κιλοβατώρα, τιμή που θα είναι εγγυημένη για 25 χρόνια με ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με τον τιμάριθμο.

Η ΔΕΗ θα συμψηφίζει το λογαριασμό με την αξία του ρεύματος, που θα αγοράζει από τα σπίτια ή τις επιχειρήσεις με αυτήν που καταναλώνουν. Αν η αξία της παραγωγής είναι μεγαλύτερη από τις χρεώσεις της ΔΕΗ, ο λογαριασμός θα είναι πιστωτικός.

Με το πρόγραμμα αυτό εκτός από το οικονομικό όφελος που θα έχουν πολίτες ανακουφίζεται το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, ειδικά τις ώρες αιχμής του καλοκαιριού.

 

Σε τι τιμή θα πουλάω το ρεύμα που παράγω με το φωτοβολταϊκό;

Η τιμή πώλησης καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Η τελευταία ρύθμιση έγινε στις 31-1-2012, και αφορά όλα τα νέα έργα που εγκαθίστανται από 1-2-2012 και μετά. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα και δεν αφορά τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί μέχρι τότε.

Οι εγγυημένες τιμές πώλησης εξαρτώνται από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης συμψηφισμού και μειώνονται ανά εξάμηνο (για τους νεοεισερχόμενους μόνο, αφού όποιος υπογράψει σύμβαση κλειδώνει την εγγυημένη τιμή.

 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ένα τέτοιο Φωτοβολταϊκό Σύστημα, μέχρι 10 kWp, μπορεί να εγκατασταθεί στο δώμα ή τη στέγη (κεραμοσκεπή, ταράτσα, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων, βεραντών) κτιρίου που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τα μη Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα της χώρας νησιά, για τα οποία υπάρχει σχετική οδηγία.

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή μετά από συμφωνία του συνόλου των ιδιοκτητών ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους, με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη Φ/Β Συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο στο οποίο το σύστημα εγκαθίσταται, καθώς και μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ. ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες). Η ικανοποίηση των θερμικών αναγκών του κτιρίου (θέρμανση - ψύξη και ζεστό νερό χρήσης) είναι εξίσου σημαντικές και θα πρέπει ο καθένας να το συνυπολογίσει στο πλαίσιο και της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου που θα επηρεάσει την αξία του. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα του θερμοσίφωνα για μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε χρήσιμη θερμότητα αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου και για αυτό η ύπαρξή του θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξη της Φ/Β εγκατάστασης στο Πρόγραμμα.

Με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Και πάλι με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Όχι, γιατί το δικαίωμα αυτό δεν εμπεριέχει και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας, η οποία μέχρις ότου ανοικοδομηθεί ο υπεράνω όροφος, παραμένει κοινόκτητη και κοινόχρηστη.

Ναι, αν δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα συνδέεται με τον μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ της κατοικίας του και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον ίδιο.